Page 1 - Antium Aurum Auction 11
P. 1

SÁL O VÁ A INTERNET O VÁ A UK CE Č.11     FL OOR AND E-LIVE A UCTION No .11

     organizovaná společností ANTIUM AURUM s.r.o., se sídlem Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, IČ: 27565629, DIČ: CZ27565629,
     zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 114287 („Společnost“)
     Organized by the company ANTIUM AURUM s.r.o. with its registered seat at Šaldova 219/1, 186 00 Prague 8,
     Czech Republic, ID. No.: 27565629, Tax ID No.: CZ: 27565629, registered at the commercial registry kept by the
     Municipal Court in Prague Section C, insert 114287 (the „Company“)

     PÁTEK 8. října 2021


     on Friday October 8th 2021     MÍSTO | VENUE:          CARLO IV HOTEL

                      Senovážné náměstí 13/991, 110 00 Praha 1


     ČAS | TIME:            14:00 – 17:00 | 2:00 p.m. – 5 p.m.

                      Přestávka 17:00 - 18:00 | Break 5 p.m. - 6 p.m.

                      18:00 – konec | 6 p.m. – End

     PR OHLÍDKA

     4.-7.10.2021 13:00 – 18:00 ANTIUM AURUM s.r.o., Šaldova 219/1, Praha 8
     POUZE PO PŘEDCHOZÍM TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ (+420 222 317 702)
     8.10.2021 10:00-13:00 CARLO IV HOTEL, Senovážné náměstí 13/991, Praha 1

     ON-LINE KATALOG NA antiumaurum.auex.de a antiumaurum.cz


     L O TS VIEWING


     4.-7.10.2021 1:00 p.m.-6 p.m. ANTIUM AURUM s.r.o., Saldova 219/1, Praha 8
     ONLY POSSIBLE IF BOOKED BY TELEPHONE BEFOREHAND (+420 222 317 702)
     8.10.2021 10 a.m.-1:00 p.m. CARLO IV HOTEL, Senovážné náměstí 13/991, Praha 1
     ON-LINE CATALOGUE AT antiumaurum.auex.de and antiumaurum.cz     ÚČAST NA AUKCI MOŽNÁ TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM | PARTICIPATION IN AUCTION ALSO POSSIBLE VIA:


                                                         1
   1   2   3   4   5   6