Page 2 - Antium Aurum Auction 11
P. 2

Zúčastněte se aukce on-line     Využijte možnosti naší on-line aukce přístupné odkudkoliv. Vše, co potřebujete, je aktuální verze prohlížeče, např. Mozilla Firefox , Google Chrome  nebo
                                                  ®
                                             ®
                           ®
     Internet Explorer a pro audio přenos aktualizovaný Adobe Flash Player . Dražit je možné prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu, notebooku nebo PC.
           ®

     Na našem portále antiumaurum.auex.de najdete veškeré důležité informace o dražených položkách a Vašich nabídkách.

     Buďte živě „při tom“, když se draží. Uslyšíte licitátora a uvidíte aktuálně draženou položku a nabídnutou cenu. Využijte možnosti vydražit atraktivní položky
     z domova či cest, jednoduše a pohodlně.


     Čtyři kroky k úspěšnému dražení:
         1.   Zaregistrujte se na antiumaurum.auex.de, a to nejpozději 48 hodin před začátkem aukce.
         2.   Svoji registraci dokončíte kliknutím na odkaz, který Vám bude doručen do Vaší e-mailové schránky.
         3.   Již po dokončení registrace můžete zadávat své limity.

          4.  V den konání aukce se přihlaste na antiumaurum.auex.de a zapojte se „živě“ do aukce.


         TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU NA    antiumaurum.auex.de   antiumaurum.cz            Take part in the Online Auction
     Regardless of where you are, you can participate in our online auction! All you need is an up to date browser, such as Mozilla Firefox , Google Chrome or
                                                   ®
                                              ®
                           ®
     Internet Explorer as well as the current version of Adobe Flash Player for the audio transfer. You can bid via Smartphone, Tablet, Notebook or PC.
           ®

     At our user friendly portal antiumaurum.auex.de you will find all of the important information on our lots and your bids at a glance.
     Be there live when the gavel falls. Hear the auctioneer and see the current lot, including the current bid status and description. Use the opportunity to purchase
     your favorite items from the comfort of your home or en route, with just a mouse click.


     There are just four steps to placing a successful bid:
         1.   Please register at antiumaurum.auex.de (48 hours prior to the commencement of the auction at the latest).
         2.   Activate your account by clicking the link in the email that will be sent to you after registering.

         3.   Straight after activating your account, you will be able to place your bids.
         4.   On the day of the auction all you have to do is log in to your account at antiumaurum.auex.de and you will be able to participate live.


              WE LOOK FORWARD TO YOUR VISIT AT    antiumaurum.auex.de   antiumaurum.cz
   1   2   3   4   5   6   7