Page 3 - Antium Aurum Auction 11
P. 3

A UK CE  SE  M ů ŽETE  ZÚČASTNIT  T AKÉ
     SIXBID  |  NUMISBIDS  |  EMAX.BID  |  biddr     Své nabídky můžete, po předchozím zaregistrování, zadat prostřednictvím stránek www.sixbid.com,
     www.numisbids.com, www.emax.bid a www.biddr.ch. Více informací na www.antiumaurum.cz


     Písemné nabídky a limity


     Své nabídky můžete zadat také písemně vyplněním formuláře ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA PRO AUKCI
     ANTIUM AURUM v aukčním katalogu nebo vyplněním formuláře na www.antiumaurum.cz a jeho zasláním
     nebo osobním doručením nejpozději 48 hodin před začátkem konání aukce na adresu:
     ANTIUM AURUM s.r.o., Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8 nebo e-mailem na aukce@antiumaurum.cz


     T elef onic ká účast na aukci


     Aukce se můžete zúčastnit rovněž telefonicky. Máte-li zájem o tento způsob účasti, vyplňte formulář
     ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA PRO AUKCI ANTIUM AURUM v aukčním katalogu nebo na www.antiumaurum.cz

     a zašlete ho nebo osobně doručte nejpozději 48 hodin před začátkem konání aukce na adresu:
     ANTIUM AURUM s.r.o., Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8 nebo e-mailem na aukce@antiumaurum.cz     Y OU  CAN  ALSO  T AKE  P ART  IN  THE
     A UCTION  IN  THE  FOLL O w ING w A Y S
     SIXBID  |  NUMISBIDS  |  EMAX.BID  |  biddr     You can place your pre-bids after registration via www.sixbid.com, www.numisbids.com, www.emax.bid
     and www.biddr.ch. For more information please see www.antiumaurum.cz


     Written bids and limits


     You can also place your bids and limits by filling out the form BINDING BID SHEET FOR THE AUCTION
     ANTIUM AURUM in the auction catalogue or the form available at www.antiumaurum.com and sending
     the filled out form or delivering it in person 48 hours prior to the commencement of the auction at the
     latest to the following address: ANTIUM AURUM s.r.o., Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8 or sending it

     via email to aukce@antiumaurum.cz.

     Bidding b y telephone


     You can also take part in the auction by telephone. If you are interested then please fill out
     the form BINDING BID SHEET FOR THE AUCTION ANTIUM AURUM in the auction catalogue or at

     www.antiumaurum.com and send or deliver it in person 48 hours prior to the commencement of the
     auction at the latest to the following address ANTIUM AURUM s.r.o., Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8
     or send it via email to aukce@antiumaurum.cz .
                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8