Page 1 - Antium Aurum Auction 13
P. 1

SÁL O VÁ A INTERNET O VÁ A UK CE Č.13     FL OOR AND E-LIVE A UCTION No .13     organizovaná společností ANTIUM AURUM s.r.o., se sídlem Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, IČ: 27565629, DIČ: CZ27565629,
     zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 114287 („Společnost“)

     Organized by the company ANTIUM AURUM s.r.o. with its registered seat at Šaldova 219/1, 186 00 Prague 8,
     Czech Republic, ID. No.: 27565629, Tax ID No.: CZ: 27565629, registered at the commercial registry kept by the
     Municipal Court in Prague Section C, insert 114287 (the „Company“)     SOBOTA 30. DUBNA 2022


     on Saturday April 30th 2022     MÍSTO | VENUE:          CARLO IV HOTEL
                      Senovážné náměstí 13/991, 110 00 Praha 1


     ČAS | TIME:            10:30 – 13:30 | 10:30 a.m. – 1:30 p.m.


                      položka | lot      1 – 270
     PR OHLÍDKA

     19.–21. 4. a 25.–29. 4. 2022 13:00–18:00 ANTIUM AURUM s.r.o., Šaldova 219/1, Praha 8
     POUZE PO PŘEDCHOZÍM TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ (+420 222 317 702);
     30. 4. 2022 8:30–10:00 CARLO IV HOTEL, Senovážné náměstí 13/991, Praha 1

     ON-LINE KATALOG NA antiumaurum.auex.de a antiumaurum.cz     L O TS VIEWING

     19.–21. 4. and 25.–29. 4. 2022 1 p.m.–6 p.m. ANTIUM AURUM s.r.o., Saldova 219/1, Praha 8
     ONLY POSSIBLE IF BOOKED BY TELEPHONE BEFOREHAND (+420 222 317 702);
     30. 4. 2022 8:30 a.m.–10 a.m. CARLO IV HOTEL, Senovážné náměstí 13/991, Praha 1

     ON-LINE CATALOGUE AT antiumaurum.auex.de and antiumaurum.cz


     ÚČAST NA AUKCI TAKÉ MOŽNÁ PROSTŘEDNICTVÍM | PARTICIPATION IN AUCTION ALSO POSSIBLE VIA:


                                                         1
   1   2   3   4   5   6